Ζητούνται συνεργάτες

+ Αναζητούμε συνεργάτες με εμπειρία στη συγγραφή εργασιών

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να έχουν κριτική σκέψη και να μπορούν να αναλύουν αυτά που διαβάζουν και γράφουν (και όχι να αντιγράφουν).
 • Να μπορούν να κάνουν σωστή χρήση του λόγου και να απαντούν στα ερωτήματα με σαφήνεια και ακρίβεια.
 • Να μην κάνουν ορθογραφικά ή άλλου είδους γραμματικά λάθη.
 • Να γνωρίζουν τον τρόπο που παρατίθεται η βιβλιογραφία σε ένα επιστημονικό κείμενο.
 • Να γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, για να μπορούν να διαβάζουν ξενόγλωσσα άρθρα.
 • Να αναφέρουν στο e-mail ή το βιογραφικό που θα μας αποστείλουν ότι είναι σε θέση να γράφουν και κείμενα στα αγγλικά ή άλλη γλώσσα.
 • Αν γνωρίζουν κάποιο extra πρόγραμμα (π.χ. SPSS, Matlab κ.λπ.) να το αναφέρουν μόνο στην περίπτωση που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και το έχουν εγκατεστημένο στον Η/Υ τους.
 • Να αναφέρουν επακριβώς τα πεδία στα οποία μπορούν να αναλάβουν μια εργασία.
 • Να παρακολουθούν πολύ συχνά τα e-mail τους ώστε να είναι αδιάλειπτη η επικοινωνία πριν και κατά τη διάρκεια εκπόνησης κάθε εργασίας.
 • Να εργάζονται υπεύθυνα, με συνέπεια και οργανωτικό πνεύμα.
 • Να μπορούν να τηρήσουν τα προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα.