Πληροφορίες

> Το Πρόβλημα:

Παρά τα πλεονεκτήματά τους, οι εργασίες κάθε είδους αποτελούν μία πρόσθετη υποχρέωση για τους φοιτητές. Οι περισσότεροι  αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα κατά την εκπόνηση των εργασιών τους.

Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι:

 • Στενά χρονικά περιθώρια μέχρι την παράδοση της εργασίας.
 • Γενικότητες στη διατύπωση του θέματος.
 • Ανεπαρκής καθοδήγηση από τον υπεύθυνο καθηγητή.
 • Έλλειψη εμπειρίας στην εκπόνηση εργασιών.
 • Δυσκολίες στη σύνταξη τεκμηριωμένων κειμένων, χωρίς λάθη και παραλείψεις.
 • Περιορισμένη πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και βιβλιογραφικές ή αρθρογραφικές πηγές.
 • Ασυμφωνίες και δυσκολία συντονισμού με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, όταν πρόκειται για ομαδική εργασία.
+ Η Λύση:

Προσφέρουμε πλήρη πακέτα υπηρεσιών, προς φοιτητές, για την εκπόνηση κάθε είδους εργασίας. 

Από την πολυετή εμπειρία μας προκύπτει ότι η εκπόνηση μίας εργασίας αποτελεί ένα σύνθετο έργο (project) το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί με:

 • Σεβασμό στις ξεχωριστές ανάγκες κάθε φοιτητή.
 • Τήρηση του απαραίτητου χρονοδιαγράμματος.
 • Διασφάλιση ποιοτικού αποτελέσματος.

Γι’ αυτούς τους λόγους η συνεργασία μας με τους φοιτητές διέπεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Απόλυτη συνέπεια στη συνεργασία, εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια.
 • Αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος, το οποίο προσυμφωνείται με τον ενδιαφερόμενο φοιτητή.
 • Σταδιακή παράδοση της εργασίας στον φοιτητή, ώστε αυτός να είναι σε θέση να παρακολουθεί την πρόοδο της.
 • Πρωτότυπα κείμενα, χωρίς τη χρήση κλεψίτυπων τμημάτων από άλλες εργασίες (Plagiarism).
 • Χρήση απλού λόγου, χωρίς πομπώδεις εκφράσεις και πολύπλοκους επιστημονικούς όρους που χρησιμοποιούν μόνο οι κ.κ. καθηγητές.
 • Ανταγωνιστικές τιμές και ειδικά πακέτα προσφορών για πρωτοετείς φοιτητές και την ανάθεση περισσότερων της μιας εργασίας.
+ Εμείς

Το γραφείο μας, με πολυετή πείρα στο χώρο της υποστήριξης φοιτητών οποιασδήποτε ακαδημαϊκής βαθμίδας και οποιασδήποτε δραστηριότητας, παρέχει σημαντική υποστήριξη στον φοιτητή-σπουδαστή, με συνέπεια και επαγγελματισμό, ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις.

Συνεργαζόμαστε με δεκάδες εξωτερικούς συνεργάτες, στην υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνουμε. Αξιολογούμε και επιλέγουμε προσεκτικά, όσους έχουν υψηλές συστάσεις, εμπειρία και γνωστική πληρότητα του αντικειμένου τους. Με αυτό τον τρόπο επιδεικνύουμε λειτουργική αρτιότητα και πληρότητα υπηρεσιών, που δεν χωράει αμφιβολία ή αμφισβήτηση.