Κοστολόγηση

Επειδή κάθε εργασία ή project έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, η κοστολόγησή τους γίνεται ανάλογα με κάποια κριτήρια. Αυτά είναι, πρωτίστως, η έκτασή τους (σε αριθμό λέξεων) και η γλώσσα (ελληνικά, αγγλικά κ.λπ.) και, δευτερευόντως, ο βαθμός δυσκολίας και η ημερομηνία παράδοσης.

Για να μάθετε το συνολικό κόστος για την εκπόνηση της εργασίας ή του project σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Κατά την αποστολή των e-mail, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τον τίτλο της εργασίας ή του project σας, την έκτασή τους, τον χρόνο παράδοσης που επιθυμείτε από εμάς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των ζητούμενων στοιχείων της εργασίας ή του project που επιθυμείτε να αναλάβουμε. Μόλις σχηματίσουμε μια πλήρη εικόνα των αναγκών και προαπαιτούμενων συνθηκών για την περάτωση της εργασίας ή του project σας, θα σας αποστείλουμε ολοκληρωμένη πρόταση κοστολόγησης τους χωρίς καμία απολύτως δικής σας δέσμευση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν κοστολόγηση