Υπηρεσίες

Προπτυχιακές εργασίες​

Ως σπουδαστές ή φοιτητές, πολλές φορές στη διάρκεια των σπουδών μας έχουμε την υποχρέωση να εκπονήσουμε μια εργασία.

Μια καλογραμμένη εργασία παρέχει πολλά πλεονεκτήματα στον φοιτητή:

Πτυχιακές / Διπλωματικές εργασίες

Ένα ξεχωριστό κομμάτι εργασιών είναι οι Πτυχιακές/Διπλωματικές εργασίες. Μία καλογραμμένη Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα επειδή:

Διδακτορικές διατριβές

Μια διδακτορική διατριβή απαιτεί πρωτοτυπία, έρευνα σε βάθος, σωστή ανάλυση δεδομένων και ορθό, ακριβή και σαφή λόγο.

Οι εξειδεικευμένοι και έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν βοήθεια από το πρώτο κιόλας στάδιο της (κατάθεση πρότασης) διοχετεύοντάς σας τόσο τις κατάλληλες συμβουλές και πληροφορίες όσο και το απαραίτητο βιβλιογραφικό υλικό για μια ολοκληρωμένη διατριβή.

Επαγγελματικά Project

Η προσπάθεια κάποιων εταιρειών να πετύχουν καλύτερη προβολή στο κοινό που απευθύνονται, πολύ συχνά ωθεί στην απαίτηση από τους εργαζομένους τους ευθυνών που εκτείνονται πέραν των βασικών καθηκόντων τους. Το γραφείο μας αναλαμβάνει οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διεκπεραίωση κάποιου εξειδικευμένου project, όπως:

Επιμέλεια και διορθώσεις κειμένων

Οι έμπειροι και πάντα ενημερωμένοι για τα νέα δεδομένα στη γλώσσα και τους τρόπους προσέγγισης των κειμένων συνεργάτες μας, προσφέρουν τις βέλτιστες υπηρεσίες για τη διόρθωση και επιμέλεια κάθε κειμένου (επιστημονικό, τεχνολογικό και οποιασδήποτε άλλης θεματολογίας) που θα μας ζητηθεί, ανεξάρτητα από τη στενότητα του χρονικού περιθωρίου.

Μεταφράσεις

Η πολύχρονη πείρα μας μάς επιτρέπει να παρέχουμε την κατάλληλη λύση σε κάθε ζήτημα που ενδεχομένως παρουσιαστεί, ακόμη και στις πιο απαιτητικές μεταφραστικές εργασίες.

Εγγυημένα αποτελέσματα ποιότητας και εξειδίκευσης με τη βοήθεια των εξωτερικών συνεργατών μας που εντάσσονται στο εκτεταμένο δίκτυό μας σε όλα τα θεματικά πεδία και όλες τις γλώσσες.